Category Archives: despre mediere

despre mediere

Eu, mediator,pastrez acordul de mediere? » Mediator Mugur Mitroi – www.fmmm.ro

Am fost intrebat de multe ori de ce eu, mediator, nu pastrez bucata de hartie pe care se afla intelegerea partilor si care poarta denumirea de “acord de mediere”.
Raspunsul meu, constant acelasi era: pentru ca doresc sa respect legea care imi asigura desfasurarea profesiei si sa respect principiul statuat prin lege si anume – confidentialitatea.
Poate este momentul sa argumentez raspunsul dat plecand de la textul de lege invocat si anume:
Consider necesar sa clarificam pentru inceput ce reprezinta acordul de mediere si inteleg sa definesc actul plecand de la definirea mentionata in lege la art. 58:
„ART. 58
Când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.”

 

Acordul de mediere reprezinta materializarea vointei comune si exclusive a partilor care au urmat procedura de mediere, intelegerea acestora, supusa si aceasta legii nr. 192/2006, dat fiind faptul ca, pana la materializarea inscrisului, acesta reprezenta un schimb de informatii intre partile aflate in procedura de mediere, informatii care, pe rand au obtinut acceptul ambelor parti, devenind solutie.
Prin lege, mediatorului i se naste o obligatie permanenta si anume aceea de a pastra confidentiale informatiile primite de la parti, astfel toate datele cu caracter personal ale partilor trebuie protejate, inclusiv termenii intelegerii acestora.
Acordul de mediere reprezinta eminamente o constructie a partilor, compusa din informatii ale acestora, informatii furnizate in timpul procedurii de mediere, pe cale de consecinta ii sunt aplicabile dispozitiile articolului mentionat:
„ART. 32
Mediatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea informaţiilor de care ia cunoştinţă în cursul activităţii sale de mediere, precum şi cu privire la documentele întocmite sau care i-au fost predate de către părţi pe parcursul medierii, chiar şi după încetarea funcţiei sale.”

 

Mai mult, inscrisul realizat in urma parcurgerii procedurii de mediere, si anume acordul de mediere, este rezultatul exclusiv al opiniilor exprimate si acceptate de ambele parti, opinii care sunt strict ale partilor din conflict, mediatorului fiindu-i interzisa activitatea de consiliere si evaluare a cazului, adica ii este interzisa exprimarea unei opinii cu privire la solutia pe care acesta ar intui-o.
Astfel acordul de mediere devine un inscris al partilor si, in baza dispozitiilor legale, mediatorul este obligat sa restituie inscrisurile partilor prezente in mediere la finalul procedurii, asa cum reglementeaza aceeasi lege in articolul 35:
„ART. 35
Mediatorul este obligat să restituie înscrisurile ce i-au fost încredinţate de părţi pe parcursul procedurii de mediere.”
Mai mult, acordul de mediere, inscrisul emanat de parti, reprezinta sustinerea acestora asupra careia s-a convenit si a fost acceptat ca o solutie comuna; in masura in care ramane doar un inscris sub semnatura privata, nu va putea fi folosit intr-o procedura judiciara sau arbitrala fara acceptul expres al partilor din procedura de mediere, acordul de mediere fiind inlaturat de la probatoriu daca lipseste consimtamantul partilor, cu exceptia cazului in care se face aplicarea unor legi speciale derogatorii de la legea cadru nr. 192/2006, asa cum se prevede in articolul 53 din legea mentionata:
„ART. 53
Susţinerile făcute pe parcursul medierii de către părţile aflate în conflict, de persoanele prevăzute la art. 52 şi la art. 55 alin. (1), precum şi de către mediator au caracter confidenţial faţă de terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul unei proceduri judiciare sau arbitrale, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul. Mediatorul va atrage atenţia persoanelor care participă la mediere în condiţiile art. 52 asupra obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii şi le va putea solicita semnarea unui acord de confidenţialitate.”
Chiar legea nr. 192/2006 naste exceptii de la norma cadru atunci cand in discutie introducem notiunea de litigiu, adica existenta unui dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti:

 

„ART. 61

 

(1) În cazul în care conflictul a fost dedus judecăţii, soluţionarea acestuia prin mediere poate avea loc din iniţiativa părţilor sau la propunerea oricăreia dintre acestea ori la recomandarea instanţei, cu privire la drepturi asupra cărora părţile pot dispune potrivit legii. Medierea poate avea ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului. Mediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru informarea părţilor.
(2) La închiderea procedurii de mediere, mediatorul este obligat, în toate cazurile, să transmită instanţei de judecată competente acordul de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format electronic dacă părţile au ajuns la o înţelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c).”
In situatia expusa se naste o obligatie expresa pentru mediator si anume aceea de a comunica instantei inscrisul numit acord de mediere, atat forma printata, cat si forma electronica.
Ratiunea dispozitiilor derogatorii consta in faptul ca acordul de mediere este necesar pentru stingerea litigiului si pentru publicitatea necesara unui act administrativ emis de aceasta data de un organ administrativ, si nu de doua parti aflate intr-o procedura de mediere.
In momentul in care partile depun acordul de mediere in instanta de judecata, pierd calitatea de „proprietari” exclusivi ai intelegerii, aceasta devenind prin exercitarea controlului legalitatii emanatia instantei de judecata, institutia emitenta fiind instanta, iar actul emis devine hotararea judecatoreasca, act exclusiv public, publicitatea fiind necesara tocmai pentru opozabilitate.
Exceptia de fapt priveste doar acordul de mediere care ulterior devine un inscris solemn, si anume hotarare judecatoreasca.
Pentru toate celelalte situatii legea este clara cu privire la regimul juridic al acordului de mediere care reprezinta in esenta un inscris al partilor.
Astfel, pastrarea acordului de mediere de catre mediator poate reprezenta in fapt o incalcare a dispozitiilor legale si anume obligatia expresa de restituire a inscrisurilor, dar poate naste si banuiala legitima de incalcare a obligatiei confidentialitatii de catre mediator, prin lipsa garantiilor reale ale acestuia de pastrare in siguranta, aflandu-ne in situatia descrisa sanctionata de art. 38, lit. a si lit. c.
„ART. 38
Răspunderea disciplinară a mediatorului intervine pentru următoarele abateri:
a) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, imparţialitate şi neutralitate;
b) refuzul de a răspunde cererilor formulate de autorităţile judiciare, în cazurile prevăzute de lege;
c) refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de părţile aflate în conflict;
d) reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală având ca obiect conflictul supus medierii;
e) săvârşirea altor fapte care aduc atingere probităţii profesionale.”

 

Altfel spus este obligatoriu, cu exceptiile prevazute de lege, ca mediatorul sa nu pastreze inscrisul denumit Acord de Mediere?

Mugur Mitroi
Fondator FMMM Romania
Presedinte S.T.A.R.S.
Presedinte U.C.M.R.

Eu, mediator,pastrez acordul de mediere? » Mediator Mugur Mitroi – www.fmmm.ro.

Aurel Codoban, profesor la Universitatea Babes- Bolyai: Medierea este pedagogie sociala – MediereNet.ro

Sambata, 17 august 2013, a avut loc la Muzeul Gazelor din Medias, masa rotunda cu tema: “Efectele modificarilor legislative in materia medierii, de la 1 august 2013. Reducerea cu 50% a taxelor de timbru pentru conflictele solutionate prin mediere“, organizata de MediereNet.ro.

aurel codobanIn cadrul acestei intalniri, Aurel Codoban – specialist in comunicare si profesor la Universitatea Babes-Bolyai, a vorbit despre beneficiile comunicarii, si cum se aplica acestea in procesul de mediere.

In opinia profesorului Aurel Codoban conflictele sunt  boli, iar mediatorul este un terapeut care in incercarea sa de a reface comunicarea intre parti, reuseste sa vindece conflictualitatea partilor.

Medierea este un exercitiu de comunicare pozitiva. Mediatorul este un fel de arbitru, care trece prin comunicare pentru a depasi o stare de conflictualitate. El este intermediarul partilor in comunicare. Rolul mediatorului este de terapeut al comunicarii pozitive.” a mentionat Aurel Codoban in interventia telefonica. Read more …

De la 1 august, medierea devine obligatorie. Cât costă şi în ce constă o şedinţă la mediator | Digi24.ro

Din 1 august, dosarele juridice privind agresiunile, calomnia, divorţul, conflictele de muncă, malpraxisul, litigiile comerciale şi cele legate de drepturile consumatorului trebuie să treacă prin birourile de mediere. Dacă reclamanţii ocolesc această cale, instanţele nu vor accepta deschiderea unui proces. Read more …

De cate cunostinte juridice ai nevoie pentru a media un conflict? Ce inseamna o solutie amiabila? – Blog Mediator DORIN ILIE

De cate cunostinte juridice ai nevoie pentru a media un conflict? Ce inseamna o solutie amiabila?

Medierea este o metoda de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, prin dialog si negociere directa a partilor, prin asistarea si facilitarea dialogului partilor de catre mediator. Mediatorul este un tert neutru si impartial in orice etapa a procesului de mediere, proces care se desfasoara pe fundamentul a 4 principii capitale – neutralitate, impartialitate, confidentailitate, si autodeterminarea fiecarei parti din conflict pentru a media. Read more …

Scurte aprecieri cu privire la discutia legata de natura profesiei de mediator – Cristian Constantin Corbu

!…cu referire la:
“Scrisoare protest a UCMR impotriva modificarilor legislative” ,
dar si la alte asemenea materiale ce vizeaza apararea dreptului nostru la o profesie, neintinata!

Scurte aprecieri cu privire la discutia legata de natura profesiei:

Dragii mei, animat de buna-credinta ce-mi calauzeste gandurile, inca, la acest inaintat ceas din noapte, imi permit a aduce la cunostinta dumneavoastra faptul ca, din inscrisurile ce incep sa circule, poate si dintr-o dorinta, a noastra, nascuta din sentimentul ca trebuie, cu orice chip, sa ne diferentiem de alte profesiuni oarecum, conexe, uitam, dragii mei, poate din prea multa bunavointa, elementul de esenta al medierii, care, in viziunea mea, este chiar chintesenta acestei institutii, anume, “acordul de mediere”, ce, prin excelenta, este o operatiune, eminamente, juridica!, dar, in egala masura, si singurul element determinant al diferentierii profesiunii noastre, de toate celelalte!…..
Read more …

Scrisoare protest a UCMR impotriva modificarilor legislative

Uniunea Centrelor de Mediere din Romania
www.ucmro.ro
27 iunie 2013
Scrisoare deschisa
Catre Administratia Prezidentiala a Romaniei
Comisia Europeana
Ambasada S.U.A. la Bucuresti
Subscrisa Uniunea Centrelor de Mediere din Romania, cu sediul ales in Bucuresti, str. Dimitrie Marinescu, nr. 1, sector 2, federatie fondata in anul 2005 si care reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din toate judetele Romaniei, numarand cca 1200 de membri – mediatori autorizati, in mod respectuos va inainteaza prezenta

CERERE DE REEXAMINARE PRIVIND PROIECTUL DE LEGE NR. 088_18.03.2013 (Camera Deputatilor)
L E G E pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe Respectiv a pct. 4 al articolului unic al proiectului mentionat, care prevede: “4. După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI1, cu următorul cuprins: „Art. VI1. – Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alineatele (1 ind.3) şi (1 ind.4), cu următorul cuprins: «(1 indice 3) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de către judecător, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atestă în scris.»

Read more …

Centrul de Mediere Ploiesti la aniversare de un an – Constantin Mircea – Birou de Mediator

Centrul de Mediere Ploieşti împlineşte, pe data de 21 iunie 2013, un an de când a fost înfiinţat, la iniţiativa unui grup de 17 membri fondatori, mediatori autorizaţi. Fiind o asociaţie profesională dinamică şi activă, numărul membrilor a crescut considerabil, Centrul de Mediere Ploieşti ajungând în prezent să numere 96 de membri, mediatori autorizaţi sau în curs de autorizare.

Centrul de Mediere Ploieşti şi-a propus încă de la început să asigure, pe lângă organizarea şi exercitarea unitară în judeţul Prahova a profesiei de mediator, consacrarea principiului potrivit căruia profesia de mediator, cu organizarea şi funcţionarea ei structural – sistemică, reprezintă  o componentă complementară , esenţiala, a sistemului judiciar naţional.

Pornind de la nevoia societăţii de a beneficia de soluţii rapide şi sigure urmare a eforturile constante depuse pentru atingerea  interesului public  şi în concordanţă cu scopurile propuse, declarate si asumate  de la înfiinţare şi până în prezent, Centrul de Mediere Ploieşti a întreprins numeroase  acţiuni/activităţi, evenimente de promovare a medierii şi avantajelor sale, ca alternativă viabilă la instanţa de judecată,  din care amintim:

–         organizarea de sesiuni informative gratuite despre mediere şi avantajele ei desfăşurate lunar la Ploieşti (la Biblioteca Judeţeană Nicolae Iorga), Câmpina, Plopeni, Urlaţi, adresate publicului larg;

–         propunerea şi încheierea de protocoale de colaborare cu mai multe primării din judeţ, cu instituţia Avocatul Poporului, cu Centrul de Consultanţă pentru Cetăţeni etc.

–         editarea şi distribuirea de materiale informative de specialitate publicului larg (revista Medierea Tehnică şi Artă, pliante,flyere, alte materialele de interes) în spatiul public, în cadrul instituţiilor, a societăţilor comerciale, afişarea, la sediile instanţelor, a tabloului mediatorilor autorizaţi din judeţul Prahova;

–         lansarea de carte ‘’Medierea, o perspectivă psihologică asupra soluţionării conflictelor’’, autori: Freddie Strasser şi Paul Randolph, tradusă în România şi editată de Şcoala de Formare în Mediere Mugur Mitroi;

–         organizarea în rotonda Judecătoriei Ploieşti, în luna noiembrie 2012, în colaborare cu Uniunea Centrelor de Mediere din România, a acţiunii ‘’Caravana Medierii’ având drept scop informarea justiţiabililor şi  promovarea medierii şi a avantajelor sale,

–         organizarea evenimentului “Informarea privind medierea şi avantajele sale, procedură prealabilă obligatorie proceselor în instanţă, începând cu data de 15 februarie 2013” în incinta Tribunalului Prahova, având drept scop informarea justiţiabililor despre noutăţile legislative incidente în materia medierii, dar şi promovarea la nivel local şi naţional a medierii, ca metodă alternativă în soluţionarea conflictelor, inclusiv după sesizarea instanţelor de judecată;

–         formularea propunerii, adresată Consiliului Judeţean Prahova, de a include, în Planul de dezvoltare durabilă a judeţului pentru perioada 2014-2020, proiectul de interes public “Medierea în şcoală”, cu dublu scop, atât educativ, cât şi de creare a unei pepiniere de viitori mediatori;

–         partener organizaţional al Şcolii de Formare în Mediere Mugur Mitroi în vederea formării în profesia de mediator a celor interesati, acţiune pliată pe necesitatea enunţată de către Consiliul de Mediere de completare a corpului profesional al mediatorilor pentru a putea prelua cu succes o mare parte din conflictele de natură civilă menţionate în Legea 115/2012, odată cu iminenta intrare în vigoare, la 1 august 2013, a inadmisibilităţii proceselor în instanţă, dacă părţile aflate în conflict nu fac dovada participării la şedinţa de informare prealabilă obligatorie despre mediere şi avantajele acesteia.

Intrarea în vigoare, la 15 februarie 2013, a Legii 115/2012, a adus noi valenţe pentru mediere, ca procedură extrajudiciară cu rol de a degreva instanţele de judecată, dar, fiind concomitentă cu Noul Cod de Procedură Civilă, care a modificat modalitatea de judecată a proceselor, efectele de-abia încep  să apară.

In contextul legislativ actual, coroborat cu  activitatea  susţinută de promovare a medierii şi a avantajelor acesteia de către mediatorii Centrului de Mediere Ploieşti, numărul medierilor care s-au încheiat prin semnarea acordului de mediere este în creştere, domeniile fiind multiple. De la divorţuri, atât cu minori cât şi fără, până la acţiuni în constatare drept real, când medierea se desfăşoară între persoana fizică ce deţine un teren şi  unitatea administrativ-teritorială reprezentată prin primar, partaje succesorale, cazuri de malpraxis sau suspendarea executării silite, litigii de munca, conflictele au fost soluţionate prin mediere şi, după caz, încuviinţate de instanţă sau autentificate de un notar public.

Cât priveşte numărul instituţiilor care dau dovadă de deschidere faţă de instituţia medierii prin acceptarea invitaţiei transmisă de către  un mediator în vederea încercării de a soluţiona un conflict pe cale amiabilă, acesta este în continuă creştere (societăţi de colectare şi recuperare debite), şi, mai mult, recentele protocoale încheiate la nivel naţional de către Consiliul de Mediere cu instituţii bancare şi societăţi de asigurări  denotă un  interes crescând al acestora cât priveşte instituţia medierii, procedură din ce în ce mai agreată şi mai accesată.

Reamintim celor interesaţi de procedura medierii că pot apela la mediatorii autorizaţi pe care îi pot găsi:

-pe site-ul Centrului de Mediere Ploieşti – www.centruldemediereploiesti.ro

-pe site-ul  Consiliului de Mediere – www.cmediere.ro

-la sediile instanţelor din judeţ.

Preşedinte,

Mediator Anda Păuşan

Centrul de Mediere Ploiesti la aniversare de un an – Constantin Mircea – Birou de Mediator.

Lansare de carte „Co-medierea” – Uniunea Centrelor de Mediere din Romania

Lansare de carte „Co-medierea” luni 24 iunie 2013 – Bucuresti

Lansare de carte

„Co-medierea:

utilizarea unei abordari psihologice duale în solutionarea conflictelor”

Editor UK Monica Hanaway

Luni 24 iunie 2013, ora 12,00

Libraria Mihai Eminescu, bld. Elisabeta, nr. 16

Bucuresti

Read more …

La Sinaia, Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a ales noua conducere pentru urmatorii 2 ani – Constantin Mircea – Birou de Mediator

Congresul VII UCMR - Sinaia 2013Intre 17-19 mai 2013, a avut loc la Sinaia al VII-lea Congres al Uniunii Centrelor de Mediere din Romania (U.C.M.R.) – federatia nationala infiintata in 2005, ce reuneste asociatii profesionale ale mediatorilor din toata tara.

Desfasurat sub denumirea “10 ani de mediere”, Congresul a celebrat inceputurile profesiei de mediator in Romania, fondata in anul 2003 prin proiectul-pilot al Ambasadei SUA si Ministerului Justitiei din Romania.La Congres au participat cca. 120 de reprezentanti ai asociatiilor din tara, bucurandu-se de mesaje din partea Federal Mediation and Conciliation Service (agentia specializata a guvernului S.U.A.) si The Slynn Foundation (U.K.).

Momente deosebite au fost prilejuite de prezentarea mesajului ASR Principele Nicolae al Romaniei de catre dl. Ioan-Luca Vlad, consilier privat onorific al Familiei Regale a Romaniei, precum si de interventia doamnei teatrului romanesc Ilinca Tomoroveanu. Prezente speciale au fost de asemenea Anamaria Lucia Zaharia din partea GEMME – Sectiunea Romana, dna Carmen Sahan din partea Directiei Protectia Copilului din cadrul M.M.F.P.S.P.V., Ovidiu Demetrescu din partea British-Romanian Chamber of Commerce, Ioana Enache din partea institutiei Avocatul Poporului, acestia transmitand participantilor mesaje de deschidere si sustinere catre profesia “facatorilor de pace”.

In acelasi timp, Uniunea si-a ales organele de conducere pentru urmatorii 2 ani. Mugur Bogdan Mitroi a fost reconfirmat in functia de presedinte. Biroul Executiv va fi alcatuit din prim-vicepresedinte Dorin Valeriu Badulescu-Centrul de Mediere Buzau si vicepresedintii dna Gabriela Ichim-Centrul de Mediere Bacau, dna Marina Ioana Alexandru-Centrul de Mediere Baia Mare, Valentina Popescu- Centrul de Mediere Calarasi, dna Anda Pausan- Centrul de Mediere Ploiesti, Anamaria Tuluc- Centrul de Mediere Sibiu, Lucian Marian Enache – Centrul de Mediere Constanta, Valentin Trifescu- Centrul de Mediere Neamt, Stef Nicolae Stefan- Centrul de Mediere Salaj, Marin Padeanu- Centrul de Mediere Craiova. Functia de secretar general va fi detinuta de dna Rodica Cociu-Anghel- Centrul de Mediere Ploiesti.

Printre obiectivele noii echipe de conducere a U.C.M.R. se afla continuarea preocuparilor pentru activitatile care sa consolideze statutul stabil al profesiei de mediator in societatea romaneasca ca o functie sociala esentiala, precum si continuarea dezvoltarii colaborarilor international cu organisme si organizatii din domeniul ADR din Europa si din SUA, astfel incat federatia sa ramana un standard de calitate, performanta si profesionalism in domeniul medierii.

La Sinaia, Uniunea Centrelor de Mediere din Romania a ales noua conducere pentru urmatorii 2 ani – Constantin Mircea – Birou de Mediator.

Portalul european e-justiție – Medierea

Litigiile pot fi soluţionate fără a merge în instanţă. În cazul în care sunteţi în litigiu cu o societate comercială, un comerciant, angajatorul dumneavoastră, chiar şi cu un membru al familiei dumneavoastră, în propria ţară sau în străinătate şi nu puteţi soluţiona litigiul prin forţe proprii, puteţi merge în instanţă, desigur, însă puteţi de asemenea avea în vedere tehnici de soluţionare alternativă a litigiilor („SAL”), precum medierea.


Medierea poate fi definită ca un proces structurat în care două sau mai multe părți într-un litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului dintre acestea, cu asistența unei părţi terţe neutre calificate („mediator”). Acest proces poate fi inițiat de către părți, recomandat sau impus de instanță sau prevăzut de dreptul unui stat membru.

Mediatorul oferă asistenţă părţilor pentru a ajunge la un acord fără a exprima în mod formal o opinie privind o anumită soluţie posibilă a litigiului.

Pe parcursul medierii, părţile sunt invitate să iniţieze sau să reia dialogul şi să evite confruntarea. Părţile însele aleg tehnica de soluţionare a litigiului şi joacă un rol deosebit de activ în efortul de a găsi soluţia cea mai adaptată pentru ei. În alte cazuri, în special în litigii legate de consumatori, mediatorul este cel care găseşte soluţia şi o prezintă părţilor. Soluţionarea litigiului este condiţionată de găsirea unui acord de către părţi; în cazul în care părţile nu pot ajunge la un acord, mediatorul nu impune o soluţie.

Medierea este considerată mai rapidă şi, adesea, mai rentabilă decât procedurile judiciare obişnuite.  Aceasta evită confruntarea dintre părţi care este inerentă în procedurile judiciare şi permite părţilor să îşi menţină relaţia profesională sau personală în afara litigiului. De asemenea, medierea permite părţilor să găsească soluţii creative la litigiul acestora, pe care nu le-ar putea obţine în instanţă.

Mai multe informaţii pot fi găsite în Situaţia generală în UE şi în paginile statelor membre.

Portalul european e-justiție – Medierea.